Pretén formar l'alumnat en aquelles matèries dirigides al coneixement de la música (el llenguatge, les estructures, les característiques formals, la seva història i evolució, l'expressió...) així com la representació escènica vinculant ambdues disciplines (la musical i l'escènica) a través de l'expressió i el treball corporal.

 

La modalitat d'arts s'adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l'expressió i la creativitat; un alumne amb inquietuds, tot i que no necessàriament amb un perfil d'intèrpret entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d'empreses del sector cultural o l'animació cultural i social.

 

Amb el títol de batxiller o batxillerat es pot accedir:

-a la universitat (un cop aprovades les proves d'accés),

-a un cicle formatiu de grau superior

-als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d'accés) i

-al món laboral.

 

 

Són estudis post obligatoris amb un ampli ventall de sortides (música, teatre, dansa, grau d'educació infantil i primària, graus de la branca d'Arts i Humanitats ( com Musicologia, Història de l'Art, Cinema i mitjans Audiovisuals, Comunicació Cultural, Comunicació i periodisme audiovisuals, Humanitats.........).

 

 

 

 

Quines matèries s'han de triar?

Comuna d'opció segons modalitat obligatòria. En aquest cas és Fonament de les Arts

Triar 2 optatives de la modalitat específica. (Es pot triar una d'una altra modalitat cada curs. També a  1r es podria triar francès, i a 2n psicologia).

Anàlisi 2 a la Selectivitat pondera 0.2 en moltes carreres.

1r Batxillerat:
​Anàlisi musical I (4h)
Llenguatge i Pràctica Musical (4h)
Història de la música (2h)
 
 
 
2n  Batxillerat
Arts escèniques  (Teatre, Música i Dansa)(4h)
Anàlisi ​II (4h)

Aquestes són les Optatives de modalitat específiques del Batxillerat artístic ESCÈNIC: