HISTÒRIA DE LA MÚSICA

És una matèria de la modalitat del Batxillerat artístic de la branca escènica.  Consisteix en fer un estudi històrico musical aprofundit de cada un dels períodes de la història de la música occidental. Es comença des de la Prehistòria tot i que les primeres partitures són, de fet, de l’Edat Mitjana. De cada període es treballa el context històric, social, econòmic, artístic i s’aprofundeix amb les diferents característiques musicals així com les formes, els instruments i els seus grans representants.No calen coneixements musicals previs perquè es treballa molt a partir d’audicions més que la partitura, tot i que els alumnes que venen amb un bon coneixement de la música o amb uns coneixements previs poden aprofundir més els diferents temes.

 

ANÀLISI MUSICAL I

  En aquesta matèria analitzarem  la música des de tots els seus elements, melodia, ritme, harmonia, textura, gènere, timbre…. des de l’anàlisi de la partitura fins a l’audició activa. També treballem l'anàlisi de la música en el món, la seva consideració com a oci, cultura, oci cultural; la contaminació acústica i el valor del silenci; la creació musical i les lleis que la protegeixen etc... per tenir un criteri més desenvolupat a l'hora de poder fer els comentaris de text que van a selectivitat sobre el fet musical en general. 

Aquesta matèria és de continuïtat ja que a 2n es necessiten aquest coneixements per poder fer Anàlisi musical II.

LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL

 

És una matèria  a on el llenguatge musical es porta a la pràctica en totes les seves disciplines, cantant, tocant instruments, percussió corporal...  

Aprofitem tots els coneixements musicals dels nostres alumnes per poder crear un repertori propi de cares a preparar el concert anual. No es necessiten coneixements musicals però sí actitud escènica. Els tallers que fem al llarg de curs són per reforçar aquesta assignatura.