1btx

image(1).png
image.png

2btx

image(2).png
image(3).png

El currículum del batxillerat d'arts consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d'opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el Treball de Recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En la modalitat d'arts, la matèria comuna d'opció és Fonaments de les Arts.

En la part diversificada, l'alumne ha de cursar tres o quatre matèries de modalitat, una d'aquestes la d'opció obligatòria. Si n'ha cursat només tres, per completar el currículum, l'alumne pot triar una matèria d'una altra modalitat o bé dues matèries específiques.

 

Matèries de modalitat

 • Anàlisi Musical I

 • Anatomia Aplicada

 • Cultura Audiovisual I

 • Dibuix Artístic I

 • Dibuix Tècnic I

 • Història del Món Contemporani

 • Literatura Castellana (*)

 • Literatura Catalana (*)

 • Literatura Universal

 • Llenguatge i Pràctica Musical

 • Volum

(*) Es pot cursar a primer o a segon.

Matèries específiques

 • Una altra matèria de modalitat

 • Història de la Música i de la Dansa

 • Llengua i Cultura Occitanes

 • Psicologia

 • Segona Llengua Estrangera I i II (**)

 • Sociologia

 • Tècniques d'Expressió Graficoplàstica

 • Religió

 • Estada a l'Empresa

 • Específica de centre